diumenge, 2 de juliol de 2017

Fanals de l'Avinguda Gaudí

Un dels punts de llibre de betevé que més ha costat de trobar a alguns col.leccionistes és el del barri de la Sagrada Família de la dreta de l'Eixample.

Suposo que aquest punt és un dels que crida més l'atenció de la gent perquè mostra  un element de caire modernista. Un fanal.
La història dels sis fanals que trobem a les cruïlles de l'avinguda Gaudí és, si més no, curiosa.


Els va disenyar en Pere Falquers, autor també dels famosos i milions de vegades fotografiats fanals-banc del passeig de Gràcia.
 La seva primera ubicació va ser a la plaça del Cinc d'Oros (Diagonal-P de Gràcia), allà hi van ser des de 1907 fins a 1957.

 Es van treure perquè destorbaven al transit de vehicles i van anar a parar als magatzems municipals del carrer Wellington. L'any 1985 van ser redescoberts i colocats a la recentment remodelada avinguda Gaudí.
La gènesi de l'avinguda també és curiosa. Si us fixeu en el mapa, trenca la trama Cerdà tallant els octògons que conformen la mansana en quaranta-cinc graus, formant així illes de cases triangulars, és la única via de l'eixample amb aquesta direcció. Res no és casual. L'arquitecte de l'Hospital de Sant Pau, Domènec i Muntaner, sembla ser que no era partidari de la reticula racionalista ideada per l'enginyer Ildefons Cerdà, quan va erigir l'hospital va donar una orientació diferent als pabellons.Per unir els dos monuments modernistes més importants de la zona Leon Jaussely va disenyar l'avinguda


L'avinguda Gaudí fou concebuda originalment pel francès Léon Jaussely en el seu projecte urbanístic aprovat per l'Ajuntament de Barcelona el 1907. L'avinguda projectada per Jaussely, a més d'oferir una perfecta visualització frontal de l'hospital, en aquells dies en construcció, s'aproximava en gran manera a una de les visuals proposades per Antoni Gaudí per al seu temple. El 1917 es va aprovar el nou pla urbanístic Romeu-Porcel que, malgrat desestimar la majoria de les propostes de Jaussely per als entorns de la Sagrada Família, mantenia la creació de l'avinguda. Va caldre esperar fins al 1927 per a la seva obertura, coincidint amb les reformes urbanístiques prèvies a l'Exposició Internacional de 1929. Originalment denominada avinguda General Primo de Rivera, no va prendre el nom de Gaudí fins als anys de la Segona República (1931-1939).(Wiqui)


1 comentari: