dimarts, 16 de febrer de 2021

Estampes Japonaises

Creacions originals, inspiradea i adaptades lliurement d'obres de Ohara Koson, Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige, Utagawa Kuniyoshi, Kitagawa Utamaro, Eishi Hosoda i Utagawa Yoshikazu. De Mont Petit Art


3 comentaris: