dijous, 31 d’agost del 2017

Antiquiores Barchinonensium i Primera Vista de Barcelona

ANTIQUIORES BARCHINONENSIUM LEGES, QUAS VULGUS USATICOS appellat, cum comentariis Supremorum Iurisconsultorum Iacobi a Monte Iudaico Iacobi et Guielermi a Vallesicca & Iacobi Calicii cum Indice copiosissimo non antea excussae.
Obra en gran format editada a Barcelona a meitat del segle XVI, que recull comentaris dels Usatges de Barcelona i altres fonts jurídiques catalanes medievals. L’escut de la ciutat de Barcelona de la portada és acolorit a mà.


Primera vista de Barcelona. Any 1572


Vista de la ciutat presa des de Montjuïc i apareguda en el cèlebre atles de ciutats Civitates Orbis Terrarum, publicat per Georg Braun i Frans Hogenberg per primera vegada el 1572,
basat en un dibuix perdut del pintor Jan Cornelisz Vermeyen de 1535.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada